Dịch vụ chuốt ngọn cơ bida Câu lạc bộ

5.000

Tên dịch vụ: Dịch vụ chuốt ngọn cơ bida Câu lạc bộ

Đơn vị tính: 01 ngọn

Đơn giá công thay chưa bao gồm vậ tư

Thời gian hoàn thành: 15 đến 30 phút/ ngọn

Compare