[Dịch vụ CLB Bida] Báo giá thay Vải bàn Ba băng/Carom Table/3C cho 01 bàn

850.000

Tên dịch vụ: Thay vải bàn bida Vải bàn Ba băng/Carom Table/3C

Đơn vị tính: 01 bộ

Đơn giá công thay vải băng và vải mặt (chưa bao gồm vật tư)

Đơn giá chưa bao gồm VAT

Không phát sinh chi phí khác

Thời gian hoàn thành cho 01 bàn: 45 đến 60 phút

Compare